Home

Spelhet is de praktijk voor kinderen met leerproblemen.

Als ouder wil je dat je kind goed presteert op school. Helaas sluiten verwachting en prestatie niet altijd op elkaar aan. Er kunnen problemen zijn met lezen en spellen (dyslexie) of het gaat  minder met rekenen(dyscalculie).
Leerproblemen kunnen tot gevolg hebben dat het plezier in het naar school gaan minder wordt. De school heeft meestal onvoldoende mogelijkheden om het kind intensief te begeleiden. Individuele hulp biedt dan uitkomst.
Een kind met leerproblemen heeft veel baat bij individuele hulp op maat, die door Spelhet wordt aangeboden. Vaak ontstaat in een een-op-een-situatie een goede band met de begeleider en wanneer het kind  merkt  dat het werken in de individuele setting zijn leerproblemen vermindert, zal het extra gemotiveerd worden om de leerproblemen te lijf te gaan. Spelhet biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo de leerstof eigen te maken.


Werkplek