Werkwijze

Bij Spelhet kan uw zoon of dochter telefonisch of via de mail worden aangemeld.

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Blijkt uit dit gesprek dat Spelhet hulp kan bieden, dan wordt er een didactisch onderzoek bij uw zoon of dochter afgenomen. Na aanleiding van dit onderzoek volgt er een gesprek waarin de resultaten en het begeleidingsplan worden besproken. Bent u als ouder dan van mening dat Spelhet inderdaad de juiste hulp kan bieden dan wordt er een contract opgesteld en volgt er individuele begeleiding.