Begeleiding

Blijkt uit het intakegesprek dat begeleiding door Spelhet zinvol is, dan volgt er een eerste individuele bijeenkomst met uw zoon of dochter. Er vindt een didactisch onderzoek plaats om het lees -, spelling- en/ of rekenniveau te bepalen. Het didactisch onderzoek laat tevens zien wat de moeilijkheden zijn waar uw zoon of dochter mee te maken heeft. Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt een handelingsplan opgesteld. De resultaten van het onderzoek en het hieruit volgende handelingsplan worden met u besproken. Kunt u zich vinden in het handelingsplan dan kan de individuele begeleiding van start gaan en volgt er individuele begeleiding op maat.
Tijdens het begeleidingstraject vindt er elke vier maanden een evaluatie plaats. De duur van het begeleidingstraject is afhankelijk van de vorderingen van uw zoon of dochter.